Framing the Light

 
 

PERSBERICHT

LEO XIII / gastatelier

Sarah Smolders (B)

BILDUNG 1 / FRAMING THE LIGHT

OPENING: VRIJDAG  25 NOVEMBER 20.00 uur

open: zaterdag 26 en zondag 27 november van 13.00 tot 19.00 uur

Van september  t/m  november 2011 heeft Sarah Smolders (Antwerpen, 1988) gewerkt in Gastatelier Leo XIII. Zij is de negende kunstenaar die door het gastatelier is uitgenodigd sinds 2009.

In deze periode heeft Sarah Smolders het beeld als schilderij en het beeld als groep schilderijen onderzocht in relatie tot de omgevingsruimte. Ze heeft toegewerkt naar een steeds grotere zichtbaarheid van de ruimte in haar beelden. De mogelijkheid om de schilderijen ter plekke te creëren naar aanwezige motieven als het gordijn, de vloer of het invallend licht door het raam, hebben deze ruimte langzaam scherp gesteld als beeld. Niet enkel de registraties op doek verhouden zich sterk tot de ruimte ook de afmetingen van de doeken hebben de maat van de raampartijen aangenomen waardoor er een ‘compositie’ zichtbaar is geworden in én van de ruimte. 

Deze ‘compositie’ kadert Sarah als een ‘Bildung’, een beeldconstructie waarbij een vraagstuk en een standpunt worden uitgelicht en scherpgesteld binnen een specifiek fysieke ruimte. Het geconstrueerde beeld is een zeer nauwkeurige analyse van de ruimte als drager van het beeld en uiteindelijk als beeld zelf.

Dit spel met de verschillende betekenissen van beeld en ruimte vormt een kernelement binnen het werk van Sarah Smolders, en legt samen met de aanwezigheid van parallellen tussen een schilderkunstige traditie en de fotografie de basis voor haar schilderijen.  

In Gastatelier Leo XIII heeft Smolders gewerkt met het licht in relatie tot de bijzondere architecturale kenmerken die de ruimte te bieden heeft.

Zij heeft letterlijk het binnenvallende licht getoetst zowel aan het schilderkunstige kader als aan het institutionele kader van de tentoonstellingsruimte. Zo heeft er zich een zeer indrukwekkend geheel gevormd dat zowel het beeld als de ruimte geheel inneemt en op scherp stelt.  

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in de reeks van het gastatelier met een speciaal voor deze tentoonstelling geschreven tekst van Lars Kwakkenbos.  De binnenzijde van deze publicatie vormt een beeld van geschilderde wolken dat tevens functioneert als een raam, een framing van het licht.

De opening zal worden ingeleid door Sarah Lugthart, docent aan academie St. Joost en werkzaam voor BKKC.

Tevens worden op de opening 6 publicaties gepresenteerd die gemaakt zijn van de kunstenaars die eerder in het gastatelier hebben gewoond en gewerkt: Sven Fritz, Evelyne Montens, Nathalie Bruys, Bas Schevers, Anita Hrnic & Folke Jansen, Kritof van Gestel. Deze publicaties zijn vormgegeven door Koos Siep en Vera Bekema, en er zijn teksten geschreven door Leen Bedaux, Rob van Kranenburg, Maurits Ippel, Brenda Tempelaar, Marko Stamencovic en Lieven van den Abbeele.


Het doel van deze publicatiereeks is de voorbijgaande aard van deze werkperiodes in een andere vorm te bewaren. Deze publicaties zijn mede mogelijk gemaakt door IKA Tilburg en BKKC.

www.gastatelierleo13.nl

________________________________________________________________________

Gastatelier Leo XIII

Is een atelier, werkplek, onderzoeksplek, waar jonge kunstenaars en autonome vormgevers de kans krijgen om een experiment aan te gaan in een monumentale, lichte ruimte waardoor zij in de ontwikkeling van hun  werk een sprong kunnen maken.

Is een plek waar kunstenaars als artists-in-residence verblijven binnen een bestaande gemeenschap van kunstenaars en vormgevers.

Is een plek waar kunstenaars buiten hun eigen omgeving de mogelijkheid hebben om over een periode van 3 maanden zich volledig te concentreren op een project dat kan leiden tot verdieping en/of verbreding.

Is een prachtige, unieke ruimte in Tilburg, binnen de driehoek rondom het Wilhelminapark met De Pont en het Textielmuseum. Het gastatelier neemt hierbinnen een hele specifieke plaats voor ontwikkeling in.

Is een infrastructuur: wij voorzien in huur en energie, uitnodiging, opening, pr en brengen de kunstenaars in contact met de lokale scene.

Is er voor Tilburg: we halen jonge (inter)nationale kunstenaars naar Tilburg en zorgen ervoor dat zij in contact komen met de Tilburgse kunstwereld, met alternatieve plekken als PIT, Whatspace, Gifgrond, Ruimte X, Argument, maar ook met De Pont, het Audax Textielmuseum en galeries als Kokon, Resy Muijsers Contemporary art, en Galerie Luyckx, Op termijn kunnen hier ook contacten uit voortvloeien die verder gaan zoals bijvoorbeeld met het van Abbemuseum, de Fabriek, de Cacaofabriek, KOP, MU, etc. Tevens brengen wij de Tilburgse kunstwereld en het Tilburgse publiek in contact met jonge talentvolle kunstenaars.

Volgende werkperiodes: Rachel Koolen (nl), Yoeri Guepin (nl), Remco Torenbosch (nl) en Femke de Vries (nl)

___________________________________________________________________________

GASTATELIER LEO XIII > LEO XIII STRAAT 90h > 5046 KK TILBURG > www.gastatelierleo13.nl

Stichting Gastatelier Leo XIII > Hanneke Bedaux > Wilma Diepens > Bas van den Hurk > Sanne Jansen


Deze presentatie is mede mogelijk gemaakt door de IKA, Tilburg en BKKC